วัดแก่งสามัคคี


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ 

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ซ.202 ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440

รายการอ้างอิง

  1. จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 17 มิถุนายน 2556, จาก http://www.angelfire.com/nm/analai2/korach.html