ป่าชุมชนหนองหลักศิลา


รายละเอียด

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี และะป่าดงอีจานใหญ่ มีสภาพป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าขนาดเล็กหลายชนิด ของป่าและพืชสมุนไพรนานาชนิด มีพื้นที่ประมาณ 1,700 ไร่ ไม้ที่พบมากเป็นไม้เต็ง รัง และประดู่ และยังมีผาสราญรมย์ เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ผาหินเพิง ปฏิมากรรมธรรมชาติหินรูปร่างต่างๆ ทับซ้อนกันอยู่ บ่อลิง เป็นบ่อน้ำผุดขึ้นกลางลานหิน และหลักศิลาโบราณเก่าแก่คู่บ้านหนองหลักศิลา

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบล. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฏาคม 2556, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvplist.asp?ID=302201&page=6
  2. ป่าชุมชนหนองหลักศิลา. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.lovethailand.biz/travel/th/46-นครราชสีมา/4964-ป่าชุมชนหนองหลักศิลา.html