คูเมืองโบราณบ้านเมืองพลับพลา


รายละเอียด

อยู่ในเขตตำบลเมืองพลับพลา เป็นสถานที่เก่าแก่ อยู่ภายในวัดพลับทอง มีซากฐานก่ออิฐคล้ายฐานชุกชีที่มีมาแต่สมัยอยุธยา บนฐานชุกชีมีพระพุทธรูปนาคปก หินทรายแดงชำรุดและเทวรูป ซึ่งมีลักษณะผ้านุ่งมีชายคล้ายเทวรูปแบบบาปวนแต่ชำรุด ปัจจุบันทางวัดได้สร้างศาลาไม้ พื้นซีเมนต์ปูน และมุงหลังคาด้วยสังกะสีครอบลงบนซากฐานก่ออิฐ และได้ซ่อมแซมพระพุทธรูปโดยพอกปูนปิดเป็นพระพุทธรูปแบบใหม่ขึ้น

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบล. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฏาคม 2556, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvplist.asp?ID=302201&page=18