วัดชัยราษฏร์ประดิษฐ์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      สังกัดมหานิกาย 

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอาจารย์ทวี กิตติทโร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านตะโก หมู่ที่ 1 ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240