ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      วัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวตำบลทับสวาย วัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาทำบุญร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงทั้ง 4 ประเพณี คือ ประเพณีกุ้มข้าวใหญ่ บุญข้าวจี่ บุญคูนลาน และประเพณีบุญมหาชาติ ณ วัดโคกโภคา สถานที่จัดงาน โดยประเพณีนี้จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์- มีนาคม เป็นประจำทุกปี

 

หัวเรื่อง

เทศกาลงานประเพณีนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ประเพณี, เทศกาล

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 1 ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240