เขื่อนลำตะคอง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2507-2512 เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร และลดอุทกภัย เขื่อนลำตะคองสร้างขึ้นบริเวณช่องเขาเขื่อนลั่นและช่องเขาถ่านเสียด ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนดินสูง 40.30 เมตร สันเขื่อนยาว 527 เมตร กว้าง 10 เมตร อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนมีความยาวตลอดลำน้ำ 19 กิโลเมตร มีพื้นที่ 277,000 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้ 310 ล้าน ลูกบาศก์เมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวบนสันเขื่อนเพื่อชมทิวทัศน์ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสวยงาม เหมาะสำหรับพักผ่อนในยามแดดร่มลมตก

สิ่งที่น่าสนใจ

    บริเวณรอบขอบอ่างซึ่งเลาะเลียบไปกับ ถนนมิตรภาพ เป็นผืนน้ำกว้างใหญ่ไพศาลสุดสายตามีภูเขาโอบล้อม เป็นทิวทัศน์ที่งดงาม โดยเฉพาะช่วงตะวันขึ้นและคล้อยต่ำ ลำแสงตะวันที่ตกสู่ผิวน้ำจะทำให้งดงามชวนมองมากขึ้น เป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์ของการเยือนโคราชอย่างหนึ่ง โดยนักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องเข้าไปถึงตัวเขื่อน บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนริมถนนมิตรภาพ มีจุดแวะพักชมวิวหลายแห่ง บางแห่งมีร้านอาหารที่โดดเด่น คืออาหารพื้นบ้านประเภทส้มตำ ไก่ย่าง และอาหารประเภทปลาที่จับจากอ่างเก็บน้ำ เช่น ปลาช่อนตัวใหญ่ย่างเกลือ ปลากระทิง

วันและเวลาทำการ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.

สิ่งอำนวยความสะดวก มีที่จอดรถ

การเดินทาง

- รถยนต์ส่วนตัว จากอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ห่างจากตัวเมือง 62 กิโลเมตร เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 2 นครราชสีมา-สระบุรี ถนนมิตรภาพ บริเวณกิโลเมตรที่ 196-197 ประมาณ 2 กิโลเมตร

- รถโดยสาร เหมารถสองแถวจากตัวเมืองสีคิ้ว 200 บาท

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ริมถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

รายการอ้างอิง

  1. จิตติมา ผลเสวก. (2545). นครราชสีมา. กรุงเทพฯ: สารคดี.
  2. แหล่งท่องเที่ยว อ.สีคิ้ว. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฏาคม 2556, จาก http://www.rakkorat.com