สำนักสงฆ์โคกตาเงิน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

หัวเรื่อง

สำนักสงฆ์

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สำนักสงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240