ที่พักสงฆ์วัดป่าสวนแสงธรรม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

หัวเรื่อง

ที่พักสงฆ์

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ที่พักสงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140