นายชั้น หวังวัดกลาง


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การรักษาตับแข็ง, มะเร็งเต้านม, มะเร็งปากมดลูก และอัมพฤกษ์-อัมพาต

สาขาการแพทย์แผนไทย: มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ในการรักษาโรคจากสมุนไพร

สูตรสมุนไพรรักษาโรคตับแข็ง

ตำรับยา

1. โด่ไม่รู้ล้ม                              1         

2. รากซิงซี่                                1

3. สะเดานา/สะเดาดิน                  1

4. หญ้าหางช้าง                          1

5. รากสหัสคุณ                           1

6. ดีคน                                    1

7. เหมือดคน                             1

วิธีใช้

     ต้มรับประทาน

สูตรสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งเต้านม

ตำรับยา

1. ต้นครามผีทั้งต้น ทั้งราก             1         

2. แก่นปรุง                                1

3. ฟันตาล                                 1

4. พญาก้านแดง                         1

5. หัวยาโคกใต้                           1

วิธีใช้

     ต้ม หรือ บดผงใส่แคปซูล รับประทานก็ได้

สูตรสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก

ตำรับที่ 1

1. สหัสคุณ                              5      บาท

2. เหมือดคน                            1      บาท

3. รากสีหวด                            1      บาท

4. เปล้าใหญ่                            1      บาท

5. รากปีบ                                1      บาท

6. หัวยาโคก                            1      บาท

7. พญายา                               1      บาท

8. หัวส่องฟ้า                            3      หัว

วิธีการใช้

     ต้มรับประทานหลังอาหาร

ตำรับที่ 2

1. เครือหวายขม                       1      กำมือ

2. รากหญ้าคา                          1      กำมือ

3. ต้นหัวค้า                             1      กำมือ

4. ลูกฟักข้าว                           1      ลูก

วิธีการใช้

     ต้มรับประทานหลังอาหาร     

สูตรสมุนไพรรักษาโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต

ตำรับที่ 1 ยาต้ม

1. สะแก                                 1      กำมือ       

2. คนทา                                1      กำมือ

3. เถาวัลย์เปรียง                      1      กำมือ

4. รากพุงดอ                           1      กำมือ

5. แห้วหมู                              1      กำมือ

6. ขมิ้นอ้อย                            7      ชิ้น

7. ขี้เหล็กทั้ง 5                            

วิธีการใช้

     ต้มรับประทานเช้า-เย็น

ตำรับที่ 2 ยาประคบ (ขนานที่ 1)

1. ใบขี้เหล็ก                           9      ยอด

2. ข้าวสารข้าวเหนียว                1      กำมือ

3. ว่านไพล                             7      ชิ้น

4. เครือตำลึง                          7       ท่อน

วิธีการใช้

     ตำผสมกันแล้วประคบ

ตำรับที่ 2 ยาประคบ (ขนานที่ 1)

1. ตะไคร้หอม                         1      กำมือ

2. ใบตะแบก                           1      กำมือ

3. ใบข่อย                              1      กำมือ

4. ใบเอนอ่อน                         1      กำมือ

วิธีการใช้

     ตำผสมกันแล้วประคบ

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

หมอพื้นบ้าน, การแพทย์แผนไทย, ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพร, การรักษาโรค, ตับ, มะเร็งเต้านม, มะเร็งปากมดลูก, อัมพฤกษ์, อัมพาต