คริสตจักรน้ำพระทัยสีคิ้ว


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ก่อตั้งเมื่อ ปี 1999 สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย 

องค์การ

      ไครสต์ทูไทยแลนด์มิชชัน

กิจกรรมวันอาทิตย์

      10.00-10.30 น. ระวีศึกษา

      10.30-11.00 น. นมัสการ

      11.00-12.00 น. เทศนา

หัวเรื่อง

วัดคริสต์ศาสนา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัดคริสต์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:378/54 บ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
Facebook:https://www.facebook.com/bynongpakamas/