คริสตจักรพระกิตติคุณอุดมธรรมบัวใหญ่


รายละเอียด

ผู้รับใช้พระเจ้า

      ศจ.คำจันทร์ บุญมา

กิจกรรมวันอาทิตย์

     09.00-120.00 นมัสการ/เทศนา

หัวเรื่อง

วัดคริสต์ศาสนา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัดคริสต์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:10 ดอนขุนสนิท 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์:0 4446 2477