ห้องประกาศหนองบุญมาก


รายละเอียด

ผู้รับใช้พระเจ้า คศ.สำเริง ถะเกิงสุข

หัวเรื่อง

วัดคริสต์ศาสนา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัดคริสต์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:95 หมู่ที่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410
โทรศัพท์:0 89189 6608