นางวันเพ็ญ สิงห์สุทธิ


รายละเอียด

กลุ่มผู้ประกอบการ

     บุญคุ้มไหมไทย

ชื่อผลิตภัณฑ์

     ผ้าไหมมัดหมี่

     ผ้าไหมทอมือ

     ผ้าไหมพื้นเรียบ

 

หัวเรื่อง

ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มทอผ้า

หมวดหมู่

ผลิตภัณฑ์ OTOP

คำสำคัญ

ผ้าลายขอสิริวัณณวรีฯ, ทอผ้า

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:653/1 หมู่ที่ 10 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทรศัพท์:08 1877 6408

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา. (2564). ทะเบียนประวัติผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย (Coaching) เรื่องการประกวดผ้าลายพระราชทาน " ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สำนักงาน.