สวนเมืองพร


รายละเอียด

ซุปเปอร์มาร์เก็ตต้นไม้แห่งแรกของไทย และร้านอาหารมีชื่อ ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 2 (นครราชสีมา-สระบุรี) ห่างจากตัวเมืองประมาณ 60 กิโลเมตร แยกซ้ายมือกิโลเมตรที่ 196 (ตรงข้ามกับทางเข้าเขื่อนลำตะคอง) ทางขึ้นเขายายเที่ยงประมาณ 400 เมตร แล้วแยกขวาอี 100 เมตร

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฏาคม 2556, จาก http://www.hoteldirect.in.th/แหล่งท่องเที่ยว/นครราชสีมา/สีคิ้ว.html