นางสำเรียง หมอก็เป็น


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำไม้กวาดดอกหญ้า

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในการทำไม้กวาดดอกหญ้า

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ไม้กวาด, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านวังหิน ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110