นายอด ทรัพย์มาก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมอทำขวัญนาค 

      สาขาศาสนาและประเพณี มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ในการทำขวัญนาค

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ขวัญและการทำขวัญ, บายศรีสู่ขวัญ, นาค, การบวช

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองทุ่งแหวน หมู่ที่ 6 ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220