นายทองหล่อ รุมกระโทก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำเครื่องจักสาน และเครื่องมือจับสัตว์น้ำ

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ในการทำเครื่องจักสาน และเครื่องมือจับสัตว์น้ำ

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เครื่องจักสาน, เครื่องมือจับสัตว์น้ำ, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:259 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

รายการอ้างอิง

  1. ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน เทศบาลตำบลแชะ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2565, จาก https://shorturl.asia/SBKPz