นายคิ้ม ผินนอก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ช่างก่อสร้าง

สาขาศิลปกรรม มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ในการเป็นช่างก่อสร้าง

การศึกษา: จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4

อาชีพ: ทำนา

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

การก่อสร้าง, ช่างฝีมือ, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:70 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430