นางหญิง ชัยพา


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการทอเสื่อกก และด้านพรมเช็ดเท้า

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ในด้านการทอเสื่อกก  และด้านพรมเช็ดเท้า

การศึกษา: จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4

อาชีพ: ทำไร่

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เสื่อ, พรม, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:35 บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430