นายพวง กลับกลาง


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: เพลงโคราช ผู้นำศาสนพิธี และหมอทำขวัญนาค

สาขาศิลปกรรม และสาขาศาสนาประเพณี: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านศิลปินเพลงโคราช เป็นผู้นำศาสนพิธี และหมอทำขวัญนาค

การศึกษา: จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6

อาชีพ: ทำนา

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เพลงโคราช, เพลงพื้นเมืองไทย, พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม, การบวช, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:43 บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430