นายเสิง ทองคำ


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมอลำพื้นบ้าน

สาขาศิลปกรรม มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ในการแสดงหมอลำพื้นบ้าน

การศึกษา: จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4

อาชีพ: ทำนา

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

หมอลำ, ศิลปิน, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:37/1 บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430