นายวรากร เขียนนอก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: น้ำหมักชีวภาพ

สาขาเกษตรกรรม: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในการทำน้ำหมักชีวภาพ

การศึกษา: จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

อาชีพ: ทำนา

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

น้ำหมักชีวภาพ, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:34 บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430