นายสายยู ประจง


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ศิลปะวาดรูป และเขียนป้าย

สาขาศิลปกรรม: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในการทำน้ำหมักชีวภาพ

การศึกษา: ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

อาชีพ: ทำนา

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

การวาดภาพ, จิตรกรรม, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430