นายคื้ม อ๋วยนอก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การจักสานสุ่ม ไซ ข้อง และผู้นำศาสนพิธี

สาขาอุตสาหกรรมและหัตกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) และสาขาศาสนาประเพณี: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในการจักสานสุ่ม ไซ ข้อง และผู้นำศาสนพิธี

การศึกษา: จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4

อาชีพ: ทำนา

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

สุ่ม, ไซ, ข้อง, เครื่องจักสาน, พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:47 บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430