นางมี กนก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อจันทบูร

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการทอเสื่อจันทบูร

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เสื่อ, เสื่อจันทบูร, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110