กลุ่มแม่บ้านข่อยงาม


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการทำดอกไม้ประดิษฐ์

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการทำดอกไม้ประดิษฐ์

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ดอกไม้ประดิษฐ์, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านข่อยงาม หมู่ที่ 4 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110