นายเปล่ง ช่างเกวียน


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอน้ำมนต์ต่อกระดูก

สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านหมอน้ำมนต์ต่อกระดูก

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

การแพทย์แผนไทย, กระดูก, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านขามใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110