นายชุ่ม โตพิมาย


รายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น: การทำขวัญนาค

สาขาศาสนาและประเพณี: มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการทำขวัญนาค

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

การบวช, ขวัญและการทำขวัญ, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านขามใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110