นายผัน สินสวัสดิ์


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านดนตรีไทยพื้นบ้าน

สาขาศิลปกรรม: มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านดนตรีไทยพื้นบ้าน

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ดนตรีไทย, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านกล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110