นายชูชาติ ช่างสีดา


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านดนตรีไทย

สาขาศิลปกรรม: มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านดนตรีไทย

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ดนตรีไทย, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโนนขาม หมู่ที่ 8 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110