นางสาวิตรี พลอยอรพรรณ


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการเสริมสวย

สาขาศิลปกรรม: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการเสริมสวย

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

การเสริมสวย, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโนนขาม หมู่ที่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110