นางบัวรอง โชติขุนทด


รายละเอียด

ประวัติ

การทำงาน

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านมาบพลวง

รางวัลเกียรติยศ

- ปี พ.ศ. 2565 รางวัลชนะเลิศเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด สาขาอาชีพทำไร่ ประเภทเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง

เกษตรกร

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

สวน, เกษตรกร

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านมาบพลวง หมู่ที่ 9 อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210