นายณรงค์ โสงขุนทด


รายละเอียด

รายชื่อผู้ผลิตสินค้าการเกษตร

ประเภท: ข้าว

สินค้า: ข้าว

หัวเรื่อง

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย

หมวดหมู่

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์

คำสำคัญ

ข้าว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:18/2 หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280