บ้านคลองวัด


รายละเอียด

ประวัติ

      เดิมชื่อบ้านโนนตากแดด เนื่องจากชื่อเดิมมีความหมายไม่ดี ไม่เป็นมงคล และเพื่อให้ตรงกับสภาพท้องถิ่น สอดคล้องกับชื่อวัดที่อยู่ในหมู่บ้าน จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บ้านคลองวัด ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน 

      ชื่อบ้านคลองวัด มาจากพระธรรมวรนายก (เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา) ได้สร้างวัดขึ้นบริเวณท้ายหมู่บ้าน และเป็นชื่อเรียกสถานที่สร้างวัดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดเก่ามาก่อน และตรงข้ามวัดมีคลองไหลผ่านและเปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดที่คอยหล่อเลี้ยงชาวบ้านในการทำการเกษตรมาจนถึงปัจจุบัน 

      

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ชื่อบ้านนามเมือง

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 1 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150