นายเชย เกาะสังข์


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำแคร่ไม้ไผ่

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ในการทำแคร่ไม้ไผ่

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เครื่องเรือน, ไม้ไผ่, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านรัตนภพ หมู่ที่ 12 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110