นายณรงค์ จรภัย


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน การสานหมวกใบตาล

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) มีความรู้/ความสามารถพิเศษ/ความเชี่ยวชาญ ในการสานหมวกใบตาล

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

หมวก, ตาล (พืช), ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านรัตนภพ หมู่ที่ 12 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110