นางสายทอง เทียนชัย


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทอเสื่อกก

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในการทอเสื่อจากต้นกก ซึ่งเป็นพืชธรรมชาติขึ้นอยู่ทั่วไป และจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เสื่อ, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านรัตนภพ หมู่ที่ 12 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110