นายประถม โกสุมถ์


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การจักสาน

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการจักสาน

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เครื่องจักสาน, หัตถกรรม, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านกล้วยสามัคคี หมู่ที่ 18 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110