บ้านคึมมะอุ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

     ก่อตั้งหมู่บ้านมาแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ประมาณปี พ.ศ. 2452 หลังจากที่พ่อหลวงศรีวิชาและพ่อใหญ่สรสิทธิ์ ได้พาชาวบ้านอพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณหนองน้ำใหญ่ โดยมีชื่อเดิมว่า บ้านคึมบักอู แต่เพี้ยนเสียงเป็น บ้านคึมมะอุ จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ชื่อบ้านนามเมือง

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120