นายช้าง ปีแหล่


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านตีเหล็ก ทำเกวียนโบราณ ตัดกระดาษลวดลาย พวงมาลัยงานบุญ เอ้บั้งไฟ เอ้เทียนพรรษา ทำพลุ ตะไล และไฟพะเนียง

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านตีเหล็ก ทำเกวียนโบราณ ตัดกระดาษลวดลาย พวงมาลัยงานบุญ เอ้บั้งไฟ เอ้เทียนพรรษา ทำพลุ ตะไล และไฟพะเนียง

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ช่างฝีมือ, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองบัวสะอาด ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120