นายเลี้ยง พัสดร


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านทำขวัญหรือสูตรขวัญต่าง ๆ

สาขาศาสนาประเพณี: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านทำขวัญหรือสูตรขวัญต่าง ๆ

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ขวัญและการทำขวัญ, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านสระพะเนียด ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120