นายพิมพ์ จันทร์วงษา


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการเกษตรไร่นาสวนผสม

สาขาเกษตรกรรม: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการเกษตรไร่นาสวนผสม

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เกษตรกรรมแบบผสมผสาน, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโสกรัง ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120