ผ้าลายย่าโม


รายละเอียด

      ลายผ้าประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าขึ้นใหม่ ได้รับแรงบันดาลใจจากท่ายืนถือดาบของท้าวสุรนารี (ย่าโม) วีรสตรีของจังหวัดนครราชสีมา ที่มองด้านข้างเสมือนตัว K บ่งบอกความแข็งแกร่ง ผูกลายด้วยการนำอักษร K หันหน้าเข้าหากันเป็น KO มาจาก Korat (โคราช) และใช้ลายรูปหัวใจแสดงถึงความสามัคคี ถักทอขึ้นโดยใช้ผ้าหางกระรอกสีเหลืองทอง ซึ่งเป็นสีจากการผสมดอกดาวเรือง ดอกสาธร ซึ่งดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้าและความสว่างไสว ดอกสาธร และต้นสาธร พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดนครราชสีมา

วัสดุ:   ผ้าไหม

กรรมวิธีการผลิต:   มัดหมี่

ผู้ออกแบบ:   นายสมศักดิ์ ปรีดาวิจิตรกุล

แหล่งผลิต:   เครือข่ายชุมชนคุณธรรมบ้านธงชัย ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง

ผ้าไหมและผ้าฝ้าย

หมวดหมู่

ผ้าพื้นเมือง

คำสำคัญ

นครราชสีมา, ลายผ้า, อัตลักษณ์, ไหม, ผ้าไหม, ลายผ้า

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล. สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2565, จาก http://https://www.m-culture.go.th/th/
  2.