นางมาก สรสิทธิ์


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การร้องเพลงโคราช

สาขาศิลปกรรม: มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญชำนาญในด้านการร้องเพลงโคราช ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวโคราช 

 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เพลงโคราช, เพลงพื้นเมืองไทย, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาไทย, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านใหม่โซงโลง หมู่ที่ 19 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110