นายมาก สุขล้อม


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการทำขวัญนาค 

สาขาศาสนาและประเพณี: มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการทำขวัญนาค 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ขวัญและการทำขวัญ, การบวช, นาค, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านเก่าพัฒนา หมู่ที่ 20 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110