นางเทา มามัง


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการต้มเกลือสินเธาว์

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการต้มเกลือสินเธาว์

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เกลือ, เกลือสินเธาว์, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านดงใหญ่ หมูที่ 1 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110