นายเติม เดชบุญ


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการสะเดาะเคราะห์

สาขาศาสนาและประเพณี: มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการสะเดาะเคราะห์

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ขวัญและการทำขวัญ, หมอดู, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110