นายเงิน สุขรัตนจินดา


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการทำน้ำตาลต้น

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการทำน้ำตาลต้น

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

น้ำตาล, ตาล (พืช), ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโนนกระเพรา หมู่ที่ 15 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110