นายฉะอ้อน ขอพึ่งกลาง


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การปั้นหม้อดิน

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการปั้นหม้อดิน

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

การปั้น, เครื่องปั้นดินเผา, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโนนชาดไผ่ล้อม หมู่ที่ 16 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110