นายแต้ม เช่นพิมาย


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสานแห

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการสานแห

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

แหอวน, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโนนซาดไผ่ล้อม หมู่ที่ 16 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110